Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 18 – 5 april 2023)

Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de Wabo dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Dorpsstraat 76b Het wijzigen van de gevel OLO7728191 12-04-2023
Aertsveld 13 Het plaatsten van een dakopbouw OLO7724683 13-04-2023
Gagelweg 1 Het plaatsen van zonnepanelen OLO7733531 14-04-2023
Indijkweg 7 Het realiseren van agrarische kinderopvang in bestaande schuur OLO7501025 22-04-2023
Hoogstraat 13 Aanvraag brandveilig gebruik OLO7753351 23-04-2023