Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 20 – 19 mei 2023)

Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de Wabo dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Kievitslaan 14 in Vinkeveen Het verbreden van de dakkapel aan de voorzijde en verhogen van de nok van de woning Z-2023-100567 28-04-2023
Vinkenkade 1C in Vinkeveen Het realiseren van een dakkapel in het voordakvlak van de woning Z-2023-100562 27-04-2023
Torenlaan 16 in Abcoude Het realiseren van dakkapellen in het voor- en achterdakvlak van een woning Z-2023-100575 28-04-2023

 

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien. 
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.