Besluit alcoholwet- en exploitatievergunning (week 20 – 19 mei 2023)

De burgemeester van de gemeente De Ronde Venen maakt bekend dat voor onderstaande inrichting een Alcoholwet- en exploitatievergunning is verleend:  

  • Anselmusstraat 40, 3641 AN in Mijdrecht verleend op 10 mei 2023 (verzenddatum 10 mei 2023). 

 
De vergunningen liggen ter inzage gedurende zes weken na de verzenddatum van de vergunningen op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht. U kunt een afspraak maken via  
E. iv@derondevenen.nl of T. 0297 291616. 
 
Tegen het verlenen van de vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van De Ronde Venen, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.