Verleende omgevingsvergunningen fysieke leefomgeving (week 1 – 6 januari 2023)

Burgemeester en wethouders maken bekend datvolgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
Burgemeester de Beaufortlaan 10 in Abcoude Tijdelijk plaatsen van een vrachtwagen met hijskraan i.v.m. plaatsen van dakkapel Z/2022-031967 28-12-2022
Angsteloord 35 in Abcoude Tijdelijk plaatsen van container(s) en een bouwkeet i.v.m. een verbouwing Z/2022-031970 28-12-2022
Pijlstaartlaan 1 B in Vinkeveen Tijdelijk rijplaten leggen over het gras i.v.m. een verbouwing Z/2022-032096 28-12-2022
Nabij Blauwe Zegge 31 in Wilnis Tijdelijke bouwplaats inrichting i.v.m. onderhoudswerkzaamheden in opdracht van Cazas Wonen Z/2022-032351 28-12-2022
Vennicxstraat 26 b in Abcoude Tijdelijk plaatsen van een container i.v.m. verbouwing Z/2022-032403 28-12-2022
Viergang 1 in Mijdrecht Tijdelijk plaatsen van een hijskraan i.v.m. plaatsen van dakkapel Z/ 2022-032405 28-12-2022
Plevierenlaan 50 in Vinkeveen Tijdelijk plaatsen van een container en een dixi i.v.m. renovatie werkzaamheden Z/2022-032499 28-12-2022
Dodaarslaan 116 in Vinkeveen Tijdelijk plaatsen van container i.v.m. verbouwing Z/2022-032533 28-12-2022
Vinkenkade 29 in Vinkeveen Tijdelijke noodbrug t.b.v. van de sloopwerkzaamheden Z/2022-032707 02-01-2023
Ringdijk t/o nr 7 in Wilnis Aanleggen uitweg Z/2022-031932 02-01-2023

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.