Verleende omgevingsvergunningen (week 02 – 13 januari 2023)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Klompenmaker 27 in Wilnis het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak Z/22/218312 30-12-2022
Demmeriksekade 15 in Vinkeveen Uitbreiding bedrijfsgebouw Z/22/217143 02-01-2023
Veldweg 1 A in Waverveen Bouwen van een loods Z/22/217698 03-01-2023
Arkenpark Mur 2 in Vinkeveen Vervangen van een bestaande woonark door een andere woonark Z/22/203723 03-01-2023
Burgemeester Padmosweg 169 in Wilnis het realiseren van een voedselbos Z/22/216434 03-01-2023
Donkereind 22A in Vinkeveen het plaatsen van twee dakkapellen op het bijgebouw Z/22/204442 03-01-2023

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.