Verleende omgevingsvergunningen (week 08 - 24 februari 2023)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Vennicxstraat 20 te Abcoude Aanleg uitweg Z/2023-003829 10-2-2023
Tymon van Hiltenstraat 6 te Amstelhoek Tijdelijke plaatsing kraan Z/2023-004044 14-2-2023
Maarschalkstraat 32 te Mijdrecht Tijdelijke plaatsing kraan Z/2023-004061 15-2-2023
Waterlelie 15 te Abcoude Tijdelijk plaatsen van een kraan op de openbare weg voor het hijsen van een dakkapel op woning op 09-03-2023 Z/2023-004602 20-02-2023

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.