Verleende omgevingsvergunningen (week 10 - 10 maart 2023)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Kuyerpad 1 in Abcoude Het plaatsen van een uitbouw aan de zij- en achtergevel Z/22/204993 31-01-2023
Stationsstraat 12 in Abcoude Het plaatsen van een tuinhuis Z/22/218634 23-02-2023
Dokter Koomansstraat 1E in Abcoude Het plaatsen van een uitbouw, opbouw, balkon, het vergroten van de dakkapellen en diverse kozijnwijzigingen Z/22/223331 23-02-2023
Kleiweg 30 in Baambrugge Het wijzigen van een bestaande woning Z/22/218425 27-02-2023
Naast Winkeldijk 45 te Abcoude Het vervangen van de Botsholsebrug Z/22/222349 27-02-2023

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA   Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift.Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.