Verleende omgevingsvergunningen (week 1 – 6 januari 2023)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Waverveense pad 15 D27 en C27 in Vinkeveen Het bouwen van twee chalets Z/22/217865 16-12-2022
Koppelland 11 in Abcoude Uitbreiding aan de achtergevel en het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak Z/22/217103 19-12-2022
Achterbos 42R 5 in Vinkeveen Het verbouwen en verduurzamen van een recreatiewoning en plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak Z/22/216406 22-12-2022
Opaal 14 in Mijdrecht het bouwen van een carport Z/22/218452 22-12-2022
Kerkstraat 42 en 44 in Abcoude het vervangen van de beschoeiing Z/22/217471 23-12-2022
Demmeriksekade 11 in Vinkeveen het verbouwen van een bedrijfswoning Z/22/216997 23-12-2022

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift.Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.