Verleende omgevingsvergunningen (week 20 – 19 mei 2023)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum
Proostdijstraat 32 in Abcoude Tijdelijke plaatsing container (25 mei 2023 t/m 15 juni 2023) 2023-013403 08-05-2023
Smaragd 29 in Mijdrecht Tijdelijke plaatsing kraan (7 juli 2023) 2023-013165 10-05-2023
Beemdgras 24 in Wilnis Aanleggen uitweg 2023-009653 10-05-2023
Papehof 17 in Abcoude Tijdelijke plaatsing container (22 juni 2023 t/m 27 juni 2023) 2023-013499 12-05-2023
Burg. Quarles van Uffordstraat 3 in Abcoude Tijdelijke plaatsing hijskraan (26 mei 2023) 2023-013852 12-05-2023
Bozenhoven 139 in Mijdrecht Tijdelijke plaatsing container (30 mei 2023 t/m 7 juni 2023) 2023-013880 12-05-2023
Raadhuisplein 5 in Abcoude Tijdelijke plaatsing container (19 mei 2023 t/m 22 mei 2023) 2023-014129 12-05-2023
Spinel 4 in Mijdrecht Aanleggen uitweg 2023-014111 12-05-2023

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.