Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 02 – 13 januari 2023)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Veldweg 2 in Waverveen Bouw van een bedrijfswoning Z/22/215911 02-01-2023
Waverveen, sectie B nummer 2162 Het vervangen van twee transformatoren Z/22/217793 02-01-2023
Groenlandse Kade 5 in Vinkeveen Het vervangen van twee transformatoren Z/22/217793 03-01-2023