Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 03 – 20 januari 2023)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
De Hilt 7 in Abcoude het vervangen van de beschoeiing Z/22/217627 09-01-2023
Oosterlandweg 37 D in Mijdrecht Slopen bestaande kassencomplex tbv nieuwe laadkuil Z/22/218145 10-01-2023