Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 08 – 24 februari 2023)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum
Eendracht 2 in Mijdrecht Bouw van een kindcentrum Z/22/223137 13-02-2023
Winkeldijk naast 45 in Abcoude Het vervangen van de Botsholsebrug Z/22/222349 13-02-2023