Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 09 – 03 maart 2023)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Groot Mijdrechtstraat 17 G1 in Mijdrecht Een extra tijdelijk kantoor MNE Z/22/222345 17-02-2023