Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 09 – 03 maart 2023)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum
Voordijk 54 in Abcoude Het plaatsen van zonnepanelen Z/22/213652 02-02-2023
Gein-Noord 34 in Abcoude Het slopen van een bestaand gebouw en herbouw woning Z/22/221906 07-02-2023
Laan van Binnenrust 22 in Abcoude Het plaatsen van zonnepanelen Z/22/220301 06-02-2023
Oudhuijzerweg 44 en 46 in Wilnis Bouw 2 onder 1 kapwoning Z/22/219669 08-02-2023