Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 11 – 17 maart 2023)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum
Voetangelweg 5 en 6 in Abcoude Het verbouwen en renoveren van de twee bedrijfswoningen Z/23/223556 03-03-2023
Herenweg 176 in Wilnis Het bouwen van een woning Z/22/223109 07-03-2023