Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 10 – 10 maart 2023)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum
de Hoef Westzijde 22 B in de Hoef Het bouwen van een recreatiewoning Z/22/215122 23-02-2023
Kerklaan 49 en 51 in Vinkeveen Het bouwen van twee woningen Z/22/216223 24-02-2023
Molenland 6 (nabij) in Mijdrecht Het plaatsen alu-tent ivm AJOC Festival Next Generation Z/22/223050 28-02-2023
Herenweg 97 t/m 101 in Vinkeveen Nieuwbouw van 7 appartementen en een kantoor Z/23/223524 02-03-2023