Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 18 – 5 mei 2023)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd::

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum
Wilgenlaan 35D in Vinkeveen Het realiseren van een bedrijfsruimte Z/23/226339 20-04-2023
Blauwe Zegge 28 in Wilnis Het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak Z/23/227044 24-04-2023
Baambrugse Zuwe 128 C in Vinkeveen Nieuwbouw woning/villa Z/23/226295 18-04-2023