Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 1 - 6 januari 2023)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum
Henrick Trajectinusstr 10 in Mijdrecht het vergroten van de woning door middel van een nokverhoging Z/22/217001 28-12-2022