Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 20 – 19 mei 2023)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd::

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum
Gein-Zuid 43 in Abcoude Het verbouwen van de bestaand stal en het tijdelijke gebruik van een Bed & Breakfast voor 10 jaar Z-23-002931 09-05-2023
Burgemeester Padmosweg 169 in Wilnis Het vervangen van de schuur met dierenverblijf/werkplaats/garage Z-23-004837 05-05-2023
Ruwelspad 3 Abcoude Het bouwen van 2 padelbanen HV Abcoude Z-23-004405 10-05-2023
Hoofdweg 40 Mijdrecht Het plaatsen van een opbouw Z-23-004338 10-05-2023
Wijngaerdtlaan 22 Abcoude Het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak Z-23-003910 09-05-2023
Angsteloord 27 Abcoude Het wijzigen van de voorgevel Z-23-003883 09-05-2023