Weigering omgevingsvergunningen (week 08 - 24 februari 2023)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende melding akkoord is bevonden:

Weigering omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
De Hilt 7 in Abcoude Het vervangen van de beschoeiing Z/22/217627 10-02-2023