Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 03 – 19 januari 2023)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunning
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Engellaan 21, Amstelhoek Het bouwen van een erker Z2024-000038 04-01-2024
Zegge 26, Abcoude Het bouwen van een steiger in de achtertuin Z2024-000037 04-01-2024
Voordijk 3, Abcoude Het vervangen van de uitbouw, plaatsen van een tuinhuis en twee dakkapellen Z2024-000001 02-01-2024
Hoogstraat 24, Abcoude Het kappen van 2 beschermde bomen en het planten van 1 eik Z2024-000005 02-01-2024
Molenwetering 10, Abcoude Het bouw van een brug, toegangshek en terras Z2024-000058 09-01-2024

 

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien. 
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.