Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 04 – 26 januari 2024)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunning
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Theo Snoekstraat 2, Abcoude Het uitbouwen van een woning Z-2024-000082 10-01-2024
Donkereind 28A, Vinkeveen De verplaatsing van het bouwblok Z-2024-000085 11-01-2024
Molenland 6 Mijdrecht Het tijdelijk realiseren van evenementen terrein Z-2024-000090 16-01-2024
Burgermeester Haitsmaplein in Mijdrecht Tijdelijk plaatsen container 2024-002247 18-01-2023
Burgemeester van Trichtlaan 90 in Wilnis Tijdelijk plaatsen container 2024-002370 21-01-2024

 

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien. 
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.