Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 05 – 02 februari 2024)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunning
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Wethouder van Oostveenstraat 1 in Baambrugge Tijdelijke Bouwplaats inrichting ten behoeve van een onderhouds- en verduurzamingsproject 2024-003010 24-01-2024
Piet van Wijngaerdtlaan 36 in abcoude Tijdelijk plaatsen van een Zee container 2024-003311 26-01-2024
Piet van Wijngaerdtlaan 36 in abcoude Tijdelijk plaatsen cabin container met keukenunit 2024-003310 26-01-2024

 

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien. 
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.