Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 06 – 09 februari 2024)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunning
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Wethouder van Oostveenstraat 1 in Baambrugge Tijdelijke bouwplaats inrichting 2024-003010 24-01-2024
Piet van Wijngaerdtlaan 36 in abcoude Tijdelijk plaatsen van (zee)opslagcontainer 2024-003311 26-01-2024
Droogmakerij 28 in Wilnis Tijdelijk plaatsen van bouwkeet 2024-003760 31-01-2024
Heemraadsingel 18 in Mijdrecht Tijdelijk plaatsen van een autokraan 2024-004129 02-02-2024
Piet van Wijngaerdtlaan 36 in abcoude Tijdelijk plaatsen bouwkeet 2024-004146 02-02-2024

 

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien. 
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.