Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 06 – 09 februari 2024)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunning
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
A.C. Verhoefweg in de bocht richting Tweede Zijweg, Mijdrecht Kappen van 13 bomen (Essen), vanwege ziekte en wegwerkzaamheden Z2024-000123 25-01-2024

 

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien. 
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.