Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 12 – 22 maart 2024)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunning
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Wipmolen 25 in Mijdrecht Tijdelijk plaatsen van een Vuilcontainer, opslagcontainer, Bouwkeet, Steiger i.v.m. verduurzamen van de woningen 2024-008489 14-03-2024
Kerkplein 18 in Abcoude Tijdelijk plaatsen steiger i.v.m. schilderwerkzaamheden 2024-008736 17-03-2024
Achter de Kerken 11 in Abcoude Tijdelijk plaatsen container i.v.m. een verbouwing 2024-008731 17-03-2024
Daalder 19 in Mijdrecht Tijdelijk plaatsen container i.v.m. een verbouwing 2024-008770 18-03-2024

 

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien. 
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.