Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 13 – 29 maart 2024

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunning
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
De Vergulde Wagen 22 te Wilnis Tijdelijk plaatsen van een Autolaadkraan 2024-008794 18-03-2024
Hoofdweg 34 te Mijdrecht Tijdelijk plaatsen container en dixi 2024-009183 20-03-2024
Helmstraat 55 te Mijdrecht Tijdelijke plaatsen mobile hoogwerker 2024-009230 21-03-2024

 

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien. 
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.