Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 23 – 7 juni 2024)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Centaur 41 in Vinkeveen Tijdelijk plaatsen van een autokraan 2024-016394 30-05-2024

 

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien. 
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.