Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 33 – 18 augustus 2023)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning is binnengekomen: 

Aangevraagde omgevingsvergunning
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Baambrugse Zuwe 194 in Vinkeveen Tijdelijke plaatsing open vuilcontainer 2023-025954 18-08-2023

 

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien. 
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.