Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 34 – 25 augustus 2023)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunning
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Nabij Prinses irenelaan 1 Mijdrecht Tijdelijke plaatsing vuilcontainer open Z/2023-027448 14-08-2023
Nabij C.P. van der Leestraat 40 t eBaambrugge Aanleggen uitweg Z/2023-027937 17-08-2023
Handelsweg 2a/2b in Mijdrecht Aanleggen uitweg Z/2023-027837 16-08-2023
Prinses Beatrixstraat 9 in Baambrugge Tijdelijke plaatsing vuilcontainer open Z/2023-028124 18-08-2023

 

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien. 
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.