Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 35 – 01 september 2023)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende aanvraag om omgevingsvergunning is binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunning
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Hoofdweg 52 in Mijdrecht Tijdelijke plaatsing vuilcontainer open 2023-028640 22-8-2023

 

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien. 
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.