Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 37 – 15 september 2023)

Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvraag om omgevingsvergunning is binnengekomen: 

Aangevraagde omgevingsvergunning
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Stationsstraat 28 in Abcoude Het plaatsen van zonnepanelen Z-2023-107604 30-08-2023