Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 37 – 15 september 2023)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunning
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Herenweg 204 in Vinkeveen Tijdelijke plaatsing vuilcontainer open (13-09-2023 t/m 06-10-2023) 2023-030885 11-09-2023

 

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien. 
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.