Aangevraagde omgevingsvergunningen week 44 – 03 november 2023)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunning
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Proostdijstraat 54 in Mijdrecht Tijdelijke plaatsing vuilcontainer open 2023-035810 24-10-2023
Burg. van Trichtlaan 72 in Wilnis Aanleggen uitweg 2023-035838 24-10-2023
Torenlaan 13 in Abcoude Tijdelijke plaatsing vuilcontainer open en mobiel toilet 2023-036246 27-10-2023
Winkeldijk 45 in Abcoude Tijdelijke plaatsing autolaadkraan & vrachtwagen 2023-036359 30-10-2023

 

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien. 
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.