Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 45 – 10 november 2023)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunning
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Droogmakerij nabij 41 in Wilnis Tijdelijke plaatsing bouwkeet 2023-036579 31-10-2023
Vennicxstraat 38 in Abcoude Tijdelijke plaatsing vuilcontainer open 2023-036598 31-10-2023

 

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien. 
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.