Aangevraagde omgevingsvergunningen week 46 – 17 november 2023)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunning
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Groene Wetering 3 in Abcoude Tijdelijk plaatsen van een keet en een mobile toilet 2023-037620 06-11-2023
Kievitslaan 40 in Vinkeveen Aanleg uitweg 2023-038184 09-11-2023

 

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien. 
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.