Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 16 – 23 april 2019)

omgevingsvergunning, 23-04-2019

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum ontvangen

Muijeveld 95 Vinkeveen

Het wijzigen van de kopgevel

Z/19/137293     

07-03-2019