Wet milieubeheer (week 16 – 16 april)

milieuvergunning, 16-04-2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:

  • Stichting Zwembad Abcoude voor het adres: Kadastraal perceel A3789 (Geinplein 3) Abcoude. De melding heeft betrekking op de start van de volgende faciliteiten: een wedstrijdzwembad met 6 banen, koffiehoek bij het zwembad en een sporthal voor verenigingssporters en scholen.
  • Fulvia Holding B.V. voor het adres: Provinciale weg 11, 3645 CN Vinkeveen. De melding heeft betrekking op het starten van een wasstraat.

Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen.

Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij: Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.

 Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst, telefoon 088 022 50 00.