Aangevraagde omgevingsvergunningen voor “kappen” (week 49 – 3 december 2019)

omgevingsvergunning, 3-12-2019

Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Straatnaam

Aard van het project/soort boom

Activiteiten

 

Datum ontvangst

Mijdrecht: Proostdijlaantje (dijksterrein evenwijdig aan Bovenhoven)

Kappen van 63 bomen i.v.m. groot onderhoud van de dijk

Kap

Z/19/15964

22 november 2019

Deze aanvraag is in behandeling genomen. U kunt nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Wel kunt u binnen 4 weken na datum van publicatie reageren of om nadere informatie vragen bij de afdeling IBOR van de gemeente De Ronde Venen, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. tel. 0297-291749.