Bekendmaking hoogte subsidieplafond gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden De Ronde Venen 2020 (Week 52 - 24 december 2019)

overig, 24-12-2019

Burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen maken bekend dat door de gemeenteraad is besloten het subsidieplafond voor het jaar 2020, conform artikel 2 lid 2 van de 1e wijziging Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden De Ronde Venen 2015, vast te stellen op € 51.400,-. Dit is het bedrag dat voor het komend jaar ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van instandhoudingssubsidies.

Eigenaren van gemeentelijke monumenten en (benoemde) beeldbepalende panden kunnen subsidie aanvragen voor restauratie of onderhoud. Het beschikbare budget wordt verdeeld op basis van de volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen, zoals gespecificeerd in de verordening.

De te ontvangen subsidie voor de instandhouding bedraagt:

maximaal € 6.500,-.voor gebouwen die zijn aangewezen als gemeentelijk monument;

maximaal € 3.000,- voor gebouwen die zijn aangewezen als beeldbepalend pand, en

maximaal € 2.000,- voor andere objecten, geen gebouw zijnde.

Bij grootschalig funderingsherstel bedraagt de mogelijke extra subsidie:

maximaal € 10.000,- voor gemeentelijke monumenten, en

maximaal € 5.000,-   voor geregistreerde beeldbepalende panden.

Voor het aanvragen van de subsidie is er een speciaal aanvraagformulier, dat te vinden is door op de gemeentelijke website www.derondevenen.nl het zoekwoord monumentensubsidie in te vullen.

Algemene informatie over monumenten is ook te vinden via www.monumenten.nl.

De volledige tekst met toelichting van de 1e wijziging Subsidieverordening Gemeentelijke Monumenten en Beeldbepalende Panden De Ronde Venen 2015 is gepubliceerd op www.overheid.nl, optie ‘Lokale wet- en regelgeving’, uw 4 postcode-cijfers en zoeken op titel Subsidieverordening monumenten.

Voor meer informatie kunt u een mailbericht sturen naar cultuurhistorie@derondevenen.nl. of kunt u, na telefonische afspraak via de receptie (0297 – 291616), in het gemeentehuis terecht bij de medewerker cultuurhistorie.