Beleidsregels/verordening/rechtspositieregeling (Week 52 - 24 december 2019)

publicatie, 24-12-2019

De raad heeft op 28 november 2019 de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2020 vastgesteld. Deze verordening geeft regels over de openbare orde en veiligheid.

De burgemeester heeft op 3 december 2019 de Beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente De Ronde Venen 2019 vastgesteld. Hierin is vastgelegd wanneer hij gebruik maakt van zijn bevoegdheid om woningen of lokalen te sluiten als daarin hard- of softdrugs wordt verkocht, afgeleverd, verstrekt of met dat doel aanwezig is.

Het college heeft op 10 december 2019 besloten de Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders De Ronde Venen 2019 vast te stellen. In deze regeling zijn artikelen over bijvoorbeeld de vergoeding van scholing van de collegeleden opgenomen.  

De besluiten zijn gepubliceerd in het Gemeenteblad (zie www.officielebekenmakingen.nl).

Officiële publicatie

De gemeente publiceert al haar verordeningen, beleidsregels en andere besluiten van algemene strekking op www.overheid.nl in een elektronisch Gemeenteblad. Als service naar onze burgers wordt deze informatie ook nog geplaatst op de gemeentepagina van deze krant. Dit betekent dat alleen rechten kunnen worden ontleend aan de publicatie van het elektronisch Gemeenteblad op www.overheid.nl (www.officielebekendmakingen.nl). Op www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving kunt u onze beleidsregels en verordening vinden die op dit moment gelden.