Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen (week 49- 3 december 2019)

omgevingsvergunning, 3-12-2019

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning niet in behandeling zijn genomen:

Globale locatie

Omschrijving

Activiteiten

Zaaknummer

Datum

Koningsspil 3 in Mijdrecht

Het plaatsen van een dakkapel

Bouw – Afwijken bp

Z/19/151571

22 november 2019

Herenweg perceel F 1416 Vinkeveen

Onderhoud beschoeiing en vervangen bovenkant van de steiger

Werk of werkzaamheden uitvoeren

Z/19/152885

27 november 2019