Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen (week 51 – 17 december 2019)

omgevingsvergunning, 17-12-2019

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning niet in behandeling zijn genomen:

Globale locatie

Omschrijving

Activiteiten

Zaaknummer

Datum

Antony Pieter van Dishoeckstraat 2 in Mijdrecht

vervanging van de beschoeiing

Bouwen

Z/19/148251

11 december 2019