Verleende omgevingsvergunningen (week 51 – 17 december 2019)

omgevingsvergunning, 17-12-2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Herenweg 224A (nabij) in Vinkeveen (sectie A, nummer 5585)

Het plaatsen van een tuinhuis en overkapping

Z/19/151431

11 december 2019

Burgemeester Quarles van Uffordstraat 7 in Abcoude

Verbouw en aanbouw woning

Z/19/148027

11 december 2019

Achterbos 36R7 in Vinkeveen

Het bouwen van een recreatiewoning

Z/19/145180

10 december 2019

Midrethstraat 67 in Mijdrecht

Het realiseren van een nokverhoging/dakopbouw

Z/19/142273

12 december 2019

Prinses Beatrixstraat 14 in Baambrugge

Het verhogen van het garagedak

Z/19/150002

12 december 2019

Industrieweg 44 in Mijdrecht

Het maken van een nieuwe entree

Z/19/151685

17 december 2019

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA  Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.