Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 49 – 3 december 2019)

omgevingsvergunning, 3-11-2019

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Achterbos 36R-9 Vinkeveen

Nieuwbouw van een recreatiewoning

Z/19/151783

25 november 2019