Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 50 – 10 december 2019)

omgevingsvergunning, 10-12-2019

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Midrethstraat 67 in Mijdrecht

Het bouwen van een nokverhoging

z/19/142273

28 november 2019

Achterbos 81 in Vinkeveen

Slopen en het bouwen van een nieuwe woning

Z/19/152772

2 december 2019