Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 51 - 17 december 2019)

omgevingsvergunning, 17-12-2019

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:\

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Plaswijk 68 in Vinkeveen

de nieuwbouw van een woonhuis

Z/19/153237

9 december 2019

Timotheegras 36 in Wilnis

Uitbreiding van de woning

Z/19/153314

11 december 2019

Bozenhoven 31 in Mijdrecht

Aanbouw achterzijde woning

Z/19/152997

12 december 2019