Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 52 – 24 december 2019)

omgevingsvergunning, 24-12-2019

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Kerkvaart 29 in Mijdrecht

het realiseren van een dakopbouw op de bestaande garage

Z/19/152821

19 december 2019

Mijdrecht: Ondernemingsweg 9

Nieuwbouw van een winkelruimte

Z/19/152904

16 december 2019

 

Vinkeveen/Wilnis: ringdijk

Dijkverbetering Oost

Z/19/151755

10 december 2019