Wet Milieubeheer (Week 50 - 10 december 2019)

milieuvergunning, 10-12-2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:

Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:

  • T.C. Gortenmulder B.V. voor het adres:

Energieweg 110 in Mijdrecht. De melding heeft betrekking op het vervangen van de dieselolietank van 5 m3 door een tak van 10 m3.

  • Aquafix Milieu Verkoopmaatschappij B.V. voor het adres:

Genieweg 30 in Mijdrecht. De melding heeft betrekking op het verhuizen van een deel van de activiteiten van Genieweg 20 naar Genieweg 30.

  • Albert Heijn B.V. voor het adres:

Leicester 13 in Mijdrecht. De melding heeft betrekking op het herinrichten van de supermarkt.

Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen.

Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij:

Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.

Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst, telefoon: 088 – 022 50 00.