Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 11 – 12 maart 2019)

omgevingsvergunning, 12-03-2019

Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen.

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum ontvangen

Wilnis, kadastrale sectie A, perceelnummer tussen A 3446 en 4788

Voor het aanleggen van een dam met duiker

Z/19/136463

25-02-2019

Hoek Mijdrechtse Dwarsweg / N212

Wilnis

Bouw van een klein monument

Z/19/136497

25-02-2019

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien.

U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.